top of page

Prohlášení o přístupnosti

Popis opatření, definice a výsledek stavu shody, technické řešení, formální schválení. Opatření na podporu přístupnosti.

Majitel těchto webových stránek (https://mytiokenprahavychod.cz), společnost Cleantime Professional, s. r. o., přijal následující opatření k zajištění jejich dostupnosti:

  1. Usnadnění přístupu webového obsahu je nedílnou součástí interních zásad;

  2. Tyto zásady jsou automaticky integrovány do postupů při zadávání zakázek i následné správy všech dalších internetových produktů;

  3. K zajištění kvality jsou použity formální metody, které jsou pravidelně aktualizovány;

  4. Kvalita přístupnosti webových stránek je vyžadována a kontrolována nejen v průběhu procesu návrhu a vývoje, nýbrž i po celou dobu jejich následného provozu.

Stav shody

Pokyny pro usnadnění přístupu k webovému obsahu (WCAG) definují požadavky na designéry a vývojáře, aby zlepšili přístupnost pro osoby se zdravotním postižením.

Definuje tři úrovně shody: úroveň A, úroveň AA a úroveň AAA.

​Web https://mytiokenprahavychod.cz je částečně vyhovující s WCAG 2.1 úrovně AA.

Částečně vyhovující znamená, že některé části obsahu plně neodpovídají standardu přístupnosti.

Kompatibilita s prohlížeči a asistenční technologií

​Obsah tohoto webu je obtížně čitelný (případně nečitelný) pro asistenční technologie použité v kombinaci s webovými prohlížeči staršími jak 4 hlavní verze a v operačních systémech starších jak 6 let.

Webové stránky jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s moderními asistenčními technologiemi.

Technické řešení

Dostupnost https://mytiokenprahavychod.cz při práci s konkrétní kombinací webového prohlížeče a jakýchkoli pomocných technologií nebo zásuvných modulů nainstalovaných ve vašem počítači se spoléhá na následující technologie:

HTML
WAI-ARIA
CSS
JavaScript

U těchto technologií se spoléhá na shodu s používanými standardy přístupnosti.

Zpětná vazba

Uvítáme vaše názory – pokud máte připomínky, stížnosti či věcné návrhy ke kvalitě obsahu, dejte nám prosím vědět:

 
Telefon: +420 792 507 616
Poštovní adresa: Vlárská 1402/35, 104 00 Praha 22, Česko

Naším cílem je odpovědět ohledně přístupnosti do 2 pracovních dnů, a navrhnout řešení do 10 pracovních dnů.

Formální schválení tohoto prohlášení o přístupnosti:

Prohlášení o přístupnosti obsahu bylo schváleno vedením organizace Cleantime Professional, s. r. o dne 2. listopadu 2023.

Jakub Průša
majitel společnosti Cleantime Professional, s. r. o

​Identifikační údaje společnosti provozující tyto webové stránky

​Obchodní název: Cleantime Professional, s. r. o.
Sídlo společnosti: Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 07655215
Daňové identifikační číslo: CZ07655215
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Vedeno Městským soudem v Praze, vložka C304857

​Web: https://mytiokenprahavychod.cz 
Telefonní číslo: +420 792 507 616

Zveřejněno dne 17. října 2023.

bottom of page