top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Přijímáme, shromažďujeme a uchováváme veškeré informace, které zadáte na naše webové stránky https://www.mytiokenprahavychod.cz (dále jen "web"), nebo nám je poskytnete jiným způsobem.

Shromažďujeme:

 • adresu internetového protokolu (IP) používanou k připojení vašeho počítače k internetu;

 • přihlášení;

 • emailovou adresu;

 • heslo;

 • informace o počítači, připojení a historii nákupů.

Můžeme použít softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně doby odezvy stránky, délky návštěv na určitých stránkách, informací o interakci se stránkou a metod používaných k procházení ze stránky.

​Shromažďujeme také:

 • osobní údaje (včetně jména, e-mailu, hesla, komunikace);

 • platební údaje (včetně informací o kreditní kartě);

 • komentáře, zpětnou vazbu, recenze produktů, doporučení a osobní profil.

​Když na našem webu provádíte transakci, jako součást procesu shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobní údaje budou použity pouze pro výše uvedené konkrétní důvody.

Tyto neosobní a osobní údaje shromažďujeme za účelem:​

 • poskytování a provozování služeb;

 • poskytování nepřetržité zákaznické a technické podpory našim uživatelům;

 • kontaktování našich návštěvníků a uživatelů s obecnými nebo personalizovanými upozorněními a propagačními zprávami týkajícími se služeb;

 • vytváření agregovaných statistických údajů a dalších agregovaných a/nebo odvozených neosobních informací, které můžeme my nebo naši obchodní partneři použít k poskytování a zlepšování našich příslušných služeb; 

 • dodržování všech platných zákonů a předpisů.

​Naše společnost je hostována na platformě Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím datového úložiště Wix.com, databází a obecných aplikací Wix.com. Ukládají vaše data na zabezpečených serverech za firewallem.

​Všechny brány pro přímé platby nabízené Wix.com a používané naší společností dodržují standardy stanovené PCI-DSS, jak je spravováno PCI Security Standards Council, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné nakládání s informacemi o kreditních kartách naším obchodem a jeho poskytovateli služeb.

Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o vašem účtu, abychom vyřešili problémy s vaším účtem, vyřešili spor, vybírali poplatky nebo dlužné peníze, abychom se dotazovali na vaše názory prostřednictvím průzkumů nebo dotazníků, abychom vám mohli zasílat aktualizace o naší společnosti nebo pokud je to jinak nutné, abychom vás kontaktovali za účelem vymáhání naší uživatelské smlouvy, platných národních zákonů a jakékoli smlouvy, kterou s vámi můžeme mít. Pro tyto účely vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv a pošty.

Odvolání souhlasu

Pokud si nepřejete, abychom již zpracovávali vaše údaje, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Úprava osobních údajů

Pokud byste chtěli: získat přístup, opravit, upravit nebo odstranit jakékoli osobní údaje, které o vás máme, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Aktualizace

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Změny a upřesnění vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění na webu.

Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde, že byly aktualizovány, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud existují, používáme a/nebo zveřejňujeme.

​Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Udělení souhlasu

Pokud použijete webový formulář dostupný na těchto internetových stránkách, udělujete tento souhlas se zpracováním osobních údajů:

​Uděluji tímto souhlas společnosti


Mytí oken Praha-východ,

Vlárská 1492, Praha 22, Česko,


jakožto správci osobních údajů, zpracovávat (zejména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem přijímání mých sdělení v rámci elektronické podatelny správce údajů, tj. prostřednictvím webového formuláře dostupného na internetových stránkách správce.


Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil.

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám.

Uživatel
internetových stránek https://mytiokenprahavychod.cz

Souhlas lze odvolat prostřednictvím kontaktního formuláře.


Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu.

​Identifikační údaje společnosti provozující tyto webové stránky

​Obchodní název: Mytí oken Praha-východ
Sídlo společnosti: Vlárská 1402, Praha 22, Česko

​Web: https://mytiokenprahavychod.cz 

Telefonní číslo: +420 792 507 616

Zpracováno dne 3. října 2023

bottom of page